Företaget startade 1999 under namnet Solobyggservice och drevs som enskild firma. 2006 ombildades den enskilda firman till AB och blev då SOLOBYGG AB. Företaget startades, ägs och drivs av mig Magnus Frick.

Jag startade min yrkeskarriär 1989 som traditionell snickarlärling på UM-gruppen i Helsingborg. Åren som snickarlärling var till enda 1992 och yrkesbeviset som snickare erhölls. Mellan åren 1989-1999 arbetade jag som snickare på tre olika företag. Både på storbyggen och med mindre servicearbeten.

Det första året drevs företaget utan anställda och har sedan dess växt i lagom takt. Idag sysselsätter företaget sex personer inkl. administration.

Min målsättning har under alla år varit att utveckla mig själv, mina medarbetare och företaget till att försöka tillgodose kundens önskemål på bästa möjliga vis. Solobygg ska utföra fackmannamässiga arbeten, hålla en ren och väl avstädad arbetsplats för att få en trevlig arbetsmiljö och åsamka så lite besvär i kundens vardag som möjligt.