Vi utför olika typer av besiktningar:

Förbesiktning

Slutbesiktning

Kompletterande slutbesiktning

Garantibesiktning

Särskild besiktning

Efterbesiktning

Överbesiktning