fbpx

ROT-avdrag

ROT-avdraget – så fungerar det

Dags för lite projekt i hemmet?
Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader kan du få skattereduktion på upp till 50 000 kronor per år. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostads-rättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga huset (inte via ett egenägt bolag) och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat som ett småhus.

Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av ROT-avdraget direkt på fakturan. Företaget får sedan begära att få det avdragna beloppet från Skatteverket.

ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplad till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 300 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet. Tänk på att det totala belopp som du betalar i skatt mäste vara högre än den summa du kan få i avdrag, du kan aldrig få ett högre ROT-avdrag än vad den slutliga skatten uppgår till. ROT-avdraget är därför preliminärt fram tills att deklarationen är gjord och den slutliga skatten för inkomståret är fastställd.

Anlita ett företag med F-skatt

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat specificerad på fakturan. Spara en kopia till deklarationen.

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.