Ägare/snickare
Magnus Frick
0708-588 682
magnus@solobygg.se

Administration
Cecilia Wreifält
0431-809 16
cecilia@solobygg.se

Snickare
Hans Thörncrantz

Oscar Nordstrand

Snickarlärling

Zacharias Gustavsson

Praktikant/snickarlärling

Max Stendahl